Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD)

Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, tarımsal işletmelere yönelik bir danışmanlık sistemidir.

 

Tarımsal İşletme Danışmanlığı Nedir?

Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin daha verimli ve etkin çalışma yürütebilmesi amacıyla, Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD) olarak ifade edilen işletme bazlı yeni bir çalışma modeline geçilmiştir.

 

Tarımsal İşletme Danışmanlığının Amacı

Tarımsal işletmelerin, Bakanlığımız hizmetlerinden daha etkin faydalanmaları bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması, İl ve İlçe Müdürlüklerinin daha etkin, verimli ve bir program dahilinde faaliyet yürütebilmesi amacıyla her tarım işletmesinin en az bir personelin sorumluluğuna verilerek tarımsal işletme bazında yapılan çalışma hedeflenmektedir.

TİD Personelleri Listesi için tıklayınız...

''