İş Akış Şemaları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye Birimi

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Hukuk Birimi

''