Form ve Tablolar

Formlar

Form-1 İç Tetkik Rapor Formu

Form-2 İç Tetkik Soru Listesi

Form-3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form-4 İç Tetkik Plan Formu

Form-5 Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu

Form-6 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu

Form-7 Güncel Doküman Listesi Formu

Form-8 Kys Doküman Saklama Süreleri Formu

Form-9 Doküman Revizyon Talep Formu

Form-10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form-11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

Form-12 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form-13 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

Form-14 Yıllık ve Mazeret İzin Formu

Form-15 Hastalık (Sıhhi) İzin Formu

Form-16 Kısa Süreli İzin ve Görev Formu

Form-17 Yurt Dışı İzin Formu

Form-18 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu

Form-19 Devlet Memuru Yemin Formu

Form-20 İşçi İzin İstek Formu

Form-21 Daimi İşçi Değerlendirme Formu

Form-22 Bilgi Notu Formu

Form-23 Görüş Bildirme Formu

Form-24 Ön Mali Kontrol Rapor Formu

Form-25 Vekâlet Formu

Form-26 Yetki Devri Formu

Form-27 Görev Devri Formu

Form-28 Hata Bildirim Formu

Form-29 Şikâyet Formu

Form-30 Tutanak Formu

Form-31 Çalışan Öneri Formu

Form-32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form-33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form-34 İç Kontrol Sistemi İzleme (Soru) Formu

Form-35 Temel Süreç Tanım Formu

Form-36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Form-37 Ortak Görev, Sorumluluklar ve Yetkiler

Form-38 İş Süreçleri Evrak Takip Formu

Form-39 SGB Ön Mali Kontrol Görüş Formu

Form-40 Süreç İzleme Ölçme Formu

Form-41 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi

Form-42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form-43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form-44 Hizmet Alanlar Şikâyetleri Formu

Form-45 Personel Görüş Öneri ve Anket Formu

Form-46 Eğitim Kayıt - Katılım Formu

Form-47 Eğitim Değerlendirme Formu

Form-48 Oryantasyon Eğitimi Tutanak Formu

Form-49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu

Form-50 Soru Önergesi Bilgi Formu

Form-51 Yazılı ve Sözlü Soru Önergesi Kayıt Formu

Form-52 Yatırım Bütçesi Teklif Formu

Form-53 ......Yılı Programı Süreç Detay Formu

Form-54 ......Yılı Programı Tedbir Teklif Formatı

Form-55 Koordinasyon İletişim Formu

Form-56 Stratejik Plan Hedef Toplama Formu

Form-57 Stratejik Plan Hedef - Birim İlişkisi Formu

Form-58 Personelin Eğitim Düzeyi Formu

Form-59 Genel Personel Dağılımı Formu

Form-60 Mevcut Durum Formu

Form-61 Taşınmazlar Mevcut Durum Formu

Form-62 Taşınırlar Mevcut Durum Formu

Form-63 Kalibrasyon Takip Formu

Form-64 Bakım ve Onarım Formu

Form-65 Bilgi İşlem Bakım Onarım Talep / Takip Formu

Form-66 Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi

Form-67 İhtiyaç Talep Formu


Tablolar

''