24.4.2014

Kaynaşlı İlçe Müdürlüğü

 

Özgür KİBAR
İlçe Müdür V.

 

E-Posta: ozgur.kibar@tarim.gov.tr

 

1980 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak/Kdz.Ereğli TED Kolejinde, Lise öğrenimini Kdz.Ereğli Anadolu Lisesinde, Üniversite öğrenimi  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünde 2005 yılında tamamlamıştır. Yurt dışı stajını Almanya/BONN Üniversitesinde Toprak analizleri konusunda yapmıştır. 2006 yılından itibaren Kaynaşlı İlçesinde Bakanlığımızın KÖYMER ve TARGEL projelerinde Ziraat Mühendisi olarak görev almıştır. 2016 yılı Aralık ayından itibaren de İlçe Müdürlüğüne vekâlet etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.


Sertifika / Seminer Bilgileri              

Gıda Kontrol KursuDüzce2016
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı KanunuDüzce2016
Başarı Belgesi (Kaymakamlık Makamı)Kaynaşlı2016
Tarım Yayımcısı SertifikasıAnkara2015
Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı ve Fındık Üretimine EtkisiDüzce2014
Amerikan Beyaz Kelebeği ile MücadeleDüzce2013
Meyvecilikte BudamaDüzce2012
Proje döngüsü yönetimi ve AB fonlarının kullanımıŞanlıurfa2010
Fındıkta döllenme biyolojisi ve rekolte tahminiGiresun2011
Kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet eğitimiAnkara2010
Bitki koruma ürünleri uygulama eğitimiDüzce2010
Proje döngüsü yönetimi eğitimi Düzce2009
Gübre gübreleme ve gübre tavsiyelerine yönelik toprak analizleriDüzce2009
Damla sulama yöntemleriİstanbul2008
Gıda kontrol ve denetim eğitim programıDüzce2008
Bitki koruma eğitim programıİzmir2008
Bilirkişi meslek içi eğitim kursuDüzce2007
Toprak ve su kaynaklarının korunumu ve yönetimiKırklareli2007
Organik TarımAnkara2007

 


a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

 

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

 

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

 

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

 

d) İlçenin tarım,  hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,

 

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

 

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

 

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

 

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

 

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

 

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek,  Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

 

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

 

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Personel Listesi Tıklayınız...

Adres    : Hükümet Konağı Kaynaşlı/DÜZCE
Telefon : 0 380 544 43 20

Faks       : 0 380 544 43 20
E-Posta : kaynasli@tarim.gov.tr

''