T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DÜZCE’DE TARIMA 14 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ

Yayın Tarihi : 6.5.2022

Bakanlığımızca " 01/01/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, Tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik desteklenen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" 2021-2022 dönemi kapsamında Düzce'de başvuruları onaylanan 805 Projeye toplam 14.341.386.45 TL hibe ödemesi yapılacaktır

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Kapsamında 1 adet Soğuk Hava Deposu'na (Yeni Tesis) , 1 adet Fındık İşleme Tesisi'ne  (Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon)  2 adet Tesis Modernizasyonu projesine (Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon) ve 3 adet Yenilenebilir Enerji (Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon) olmak üzere toplam 7 adet proje desteklenecek olup 7.774.601,27 TL. hibe desteği sağlanacak. 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarını Desteklenmesi A iş planı kapsamında Motorlu Çapa, Motorlu Tırpan, Pülverizatör vb. makinalar olmak üzere toplam 796 çiftçiye 6.477.492,68 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarını Desteklenmesi B iş planı kapsamında 2 çiftçiye arıcılık makine ekipmanları olarak toplam 89.292.50 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

Çiftçilerimize Hayırlı ve Bereketli Olsun…


A İş Planı Kapsamında Sözleşme Aşamasında İstenecek Belge/Dokümanlar ​
1​Başvuru Formu (İl Müdürlüğünde Sistemden çıkarılıp Yatırımcı tarafından imzalanacaktır.)
2Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler
3İkametgâh Belgesi
4Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti
5Adli sicil kaydı
6Alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge
7Başvuru aşamasında sisteme yüklenmiş olan tüm belge ve dokümanların asılları
8Taahhütname-1
9​​Genel Taahhütname-5
​10​Fiyat Artış Taahhütnamesi