T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SERTİFİKALI BARBUNYA TOHUMU DAĞITILDI

Yayın Tarihi : 10.5.2022

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından Desteklenen, 2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri arasında yer alan, İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Genç Çiftçilerimiz ile Birlikte Yerli Barbunyada Yenilikçi Uygulamaların Aktarılması Projesi” kapsamında İlimiz genelinde 27 üreticiye toplam 270 kg sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı.   

-Projemiz %75 Bakanlık %25 Çiftçi Katkılı olarak gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili; asıl ve yedek listeler oluşturulmuş olup, İl Proje Uygulama Komisyonu tarafından;

-Bakanlığımızca uygulanan tarımsal desteklemelerden yararlanamayan üreticiler ile çeşitli nedenlerle ÇKS' ye kayıt yaptıramayan üreticiler,

-Düşük gelirli, küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayan üreticiler,

-Kendine ait ya da kiraladığı atıl, boş arazi üzerinde üretimde bulunacak yeni üreticiler,

-Sermayesi olmayan üretime devam etmekte zorluk çeken, üretimden çekildiği, muhtarlıklarca tespit edilen üreticiler,

-Projenin uygulandığı köy/mahalle, ilçe ya da ilde ikamet eden üreticiler,

-Daha önce projeden yaralanmamış olan üreticiler,

-Boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan araziler,

önceliklendirilmiştir.

“Genç Çiftçilerimiz İle Birlikte Yerli Barbunyada Yenilikçi Uygulamaların Aktarılması Projesi” ile İlimiz genelinde toprak ve iklim şartlarına uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı 270 kg sertifikalı oturak barbunya tohumları üreticilere teslim edilerek daha kaliteli ve verimli barbunya yetiştiriciliğinin yapılması amaçlanmıştır.

İlimiz genelinde yürütülecek olan projemizin başarılı olması ile barbunya üretim alanlarının genişlemesine katkıda bulunulacak, ekonomik açıdan değerli olan barbunyanın ilimizde daha fazla ve kaliteli üretilmesi başta üreten çiftçilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.