T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI MAYIS AYI FAALİYETLERİMİZ

Yayın Tarihi : 16.6.2022

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

 

Bitkisel Faaliyetler

Organik Tarım Desteklemesi Kesin İcmalleri Bakanlığa Gönderildi.

Organik Tarım Desteklemesi kapsamında 297 kişi için 461.926,16 TL destek ödeme icmali Bakanlığımıza gönderilmiştir.

 

İyi Tarım Uygulamaları Desteği İcmalleri Bakanlığa Gönderildi.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği kapsamında 257 kişi için 156.749,22 TL destek ödeme icmali Bakanlığımıza gönderilmiştir.

 

Yığılca İlçesinde Organik Tarım Projesi Uygulanmaya Başladı.

"Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" yatırım projeleri kapsamında Yığılca ilçemizde uygulanan Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projemizde yer alan 34 çiftçimiz ile projenin tanıtımı yapılarak bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 

Kahverengi Kokarca Tuzakları Asıldı.

Fındık için Akçakoca'da 3, Merkez 3, Cumayeri 3 ve Yığılca 1 olmak üzere toplamda 10 adet Kahverengi Kokarca feromon tuzakları asıldı. Asılan tuzakların 7' şer günlük zaman dilimlerinde kontrolleri yapılarak zararlının İldeki varlığı ve popülasyon yoğunluğu tespit edilecek olup zararlı ile mücadele noktasında çiftçilerimize bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlimiz Merkez ve İlçelerinde Domates Güvesi ile Dalkıran İçin Feromon Tuzaklar Asıldı.

Feromon tuzakların kontrolleri sık sık yapılarak, domates güvesinin ve fındıkta dalkıranın İldeki varlığı ve popülasyon yoğunluğu tespit edilecek olup zararlı ile mücadele noktasında çiftçilerimize bilgilendirme yapılacaktır.

 

Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Bilgilendirildi.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, İl genelinde Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Satış yetkisine sahip Bitki Koruma Ürünü Bayilerine toplantı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Bitki Koruma Ürünleri Bayi Sorumlu Yönetici, Bayi İşletme Sahipleri, İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personeller katılmış olup, Mevcut çalışmaları, mevzuat değişiklikleri, yeni uygulamaların aktarılması ve kare kod sistemi hakkında bilgiler verilmiştir.

 

Bayilerimiz Denetlendi.

İlimiz Merkez ve İlçelerde bulunan Tohum, Bitki Koruma Ürünleri, Tarım Alet- Makine ve Gübre Bayilerinin denetimine devam edilmiştir.

 

İlimiz Merkez İlçesinde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Denetimleri Yapıldı.

İyi tarım uygulamaları ve organik tarım denetimleri kapsamında satış yerleri ve müteşebbis denetimleri yapılmıştır.

 

Fındık Entegre Mücadele çalışmalarına devam edildi.

Üreticimize uygun çeşit seçimi, tekniğine uygun dikim, fındık hastalık ve zararlıları ve hasat konularında eğitimlere ve yerinde kontrollere devam edilmiştir.

 

Örtü altı Entegre Mücadele kapsamında seralar incelendi.

Seralarda yetiştirilen ürünler incelendi, tespit edilen hastalık ve zararlılara bitki koruma ürünleri tavsiye edildi.  Özellikle yaprak bitleri için sarı yapışkan tuzaklar asılmıştır.

           

Mısır Entegre Mücadele çalışmalarına devam edildi.

Üreticimize uygun çeşit seçimi, tekniğine uygun ekim, mısır hastalık ve zararlıları ve hasat konularında eğitimlere ve yerinde kontrollere devam edilmiştir.

 

Fidan Pazar Satış Kontrolleri Yapıldı.

Pazar yerlerindeki fidan satışları, teknik personeller tarafından kontrol edilmiştir.

 

Fidan ve Süs Bitkileri Üretim Tesisleri İncelendi.

Süs bitkisi ve fidan yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin üretim tesisleri kontrol edilerek hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmıştır.

 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Meralarda otlatma planı takip edildi.

İlimizdeki meraların otlatma planına uygun olarak otlatılıp otlatılmadığının belirlenmesi amacıyla meralar incelenmiştir.

 

Yem bitkileri kontrollerine devam edildi.

İlimizde ekilişi yapılan yem bitkilerinin hasat kontrolleri yapılmıştır.

 

Hayvancılık Faaliyetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2022 yılı mayıs ayı içerisinde, 1 köyde 15 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı,13 köyde 659 adet küçükbaş hayvana koyun keçi bruselloz aşısı,14 köyde 722 adet koyun keçi vebası,62 köy 14 mahallede 2960 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 35 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

 

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 1289 adet büyükbaş ve 673 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

 

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 155 adet büyükbaş hayvan, 411 adet küçükbaş hayvan,169 kanatlı sevk ile 3027900 adet kanatlı sevki yapılmıştır. İlimizden diğer illere 15769 kg karkas et sevki ve 4500 kg salyangoz sevki yapılmıştır.                        

İlimizde mevcut 2 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 153 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 47363 kg sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

 

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde Mayıs ayı içinde; 16 perakende ve iç su denetimi, 6 adet amatör balıkçılık belgesi ve 2 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir.


Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

557 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.

Mayıs ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 533, yem satışı yapan işyerlerinde 24 olmak üzere toplam 557 adet denetim yapılmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 18 şikâyet incelenmiş olup, olumlu sonuçlanmıştır.

 

73 adet gıda ve yem numunesi alınmıştır. 

Gıda İhracatı için 42, izleme vb. programlar için 23 adet, yem izleme programları için ise 8 adet olmak üzere toplam 73 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerin gelen 18 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır.

 

Gıda ve Yem İşletmelerine 56 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 56' sına işletme kayıt belgesi verilmiştir.

 

İhracat İşlemleri

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Mayıs ayı içerisinde ihraç edilen 668 ton 232 kg fındık ve ürünleri için 55 adet, 1.030 ton 268 kg diğer gıda maddeleri için 40 adet, 1.223 ton 436 kg orman ürünleri için 57 adet olmak üzere toplam; 2.921 ton 936 kg, ürün için 152 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir.

 

Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi:

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçmiş etaplarda tamamlanan 6 aylık rutin kontrollerine devam edilmiştir.

14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kırsal Ekonomik Altyapı kapsamında 517 sözleşme imzalanmıştır.

Uzman Eller Projesi Kapsamında 10 yatırımcının kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı Uzman Eller Projesi kapsamında 8 yatırımcı ile sözleşme imzalanmış olup, toplam proje tutarı 985.500 TL'dir. 8 yatırımcıya toplam 800.000 TL ödeme yapılacaktır.

 

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımları

Arıcılık Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapılmıştır.

 

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapılmıştır.

 

Üretici Örgütü Çalışmaları

İlimizde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatif yöneticilerine yönelik olarak Akçakoca, Çilimli, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka ve Merkez İlçede T.K.K. Olağan Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi olarak katılım sağlanmıştır.

 

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir

2022 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 39 adet parselin satışı, 60 adet intikal, 1 adet ifraz ve 3 adet yapı izinlendirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 17 adet numune alınmıştır.

 

Barbunya Projesi Demonstrasyon Bahçeleri Tesis Edildi

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor projeleri kapsamında ilimizde kadın çiftçilere yönelik uygulanan Barbunya projelerinde arazi sürümlerinin ardından mibzer ile tohum ekimleri yapılarak damla sulama sistemli 1'er dekarlık 2 adet demonstrasyon bahçeleri oluşturulmuştur.

 

Coğrafi İşaretler

İl Müdürlüğümüzün girişimleriyle daha önce tescillenen 10 coğrafi işaretli ürüne ek olarak Düzce Fındıklı Tahin Helva da coğrafi işaret belgesi ile tescillenmiştir.

İlimizde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle İlimizle özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız başvurular neticesinde, Düzce Fındıklı Tahin Helva Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanarak coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.  Böylece İl Müdürlüğümüzce ilimize özgü 11 ürün tescillenmiş oldu.

 

Lider Çocuk Tarım Kampı gerçekleştirildi

Çocuklarımızın tarım, doğal yaşam ortamları ve bu ortamların yok olmasının insan hayatına etkileri, doğa dostu üretim, ekolojik tarım, endemik canlıların korunması vb. konularında bilgilendirme amacıyla Düzce İlinde "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında 4. Sınıf 25 öğrencinin katılımıyla "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği" temalı 3 günlük program gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği, su ürünleri tüketiminin beslenmemizdeki önemi,  balık türleri vb. konularda bilgiler verilmiştir.

Akçakoca Limanında gırgır teknesinde balık ağlarının tamiri ile uğraşan balıkçılardan balıkların nasıl avlandığı,  balık ağlarının nasıl tamir edildiği konularında bilgi alındı.  SAGET-30 Komutanlığı ziyaret edilerek çocuklara Sahil Güvenlik hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Kaynaşlı Dipsizgöl Çamlıpınar Göleti'nde Düzce Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından olta balıkçılığı, balık türleri, avlanma yasakları vb. konularda yapılan bilgilendirme ve çocuklara deneyimlerinin aktarılmasının ardından çeşitli oyun/etkinlikler düzenlenmiştir.

Gölyaka'da bulunan Altındere Alabalık Üretim İşletmesi ziyaret edilerek işletme hakkında bilgiler verildi. Gölyaka Kültürpark' da "Ben Bir Balık Olsam" konulu resim yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Oynanan oyunların ardından etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgeleri verilmiştir.

Her öğrenciye birer tane süs balığı hediye edilmesinin ardından program sona ermiştir.

 

Ürün Gelişme Durumları Takip Edildi

Tarımsal Kuraklık çalışmaları kapsamında İlimizde Mayıs ayına ait Ürünlerin gelişme durumlarını takip edilerek Bakanlığa ve ilgili araştırma enstitülerine bildirilmiştir.

 

Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verilmiştir.

 

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan Mayıs ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderilmiştir.

 

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Bakanlığımız tarafından tarım politikasının planlanması ile maliyet ve satış fiyatlarının sağlıklı tespitinin yapılabilmesi için oluşturulan Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumluları tarafından haftada iki gün olarak zincir/yerel market, komisyoncu ve üreticilerden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmaktadır.

Bu amaçla market fiyat izleme kapsamında 98 ürün, üretici fiyat izleme kapsamında 5 ürün, komisyoncu fiyat izleme kapsamında 55 ürüne ait verilerin girişi yapılmıştır.