T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

'ÇAYIR TIRTILI' ZARARLISI

Yayın Tarihi : 20.07.2022

İlimizde 1 Temmuz’dan itibaren görülmeye başlanan, Çayır Tırtılı Zararlısı; Çok hızlı yer değiştirmesi ve tarımsal ürünlerde büyük kayba neden olan bir zararlıdır. Ülkemizde daha önce varlığı bilinen son zamanlarda özellikle Trakya ve Marmara bölgesinde Ayçiçeği bitkisinde büyük oranlarda zarar yaptığı bilinmektedir. İlimizde Temmuz ayından bu yana görülen ve popülasyonda meydana gelen yüksek artış nedeniyle üreticilerimizin uyarılması zorunlu hale gelmiştir.

İl ve İlçe Müdürlüklerimiz olarak böceğin yayılışı ve popülasyon dinamiği takip edilmekte olup özellikle üreticilerimizin Yonca, Mısır, Biber ve diğer sebze türlerindeki bağ ve bahçelerinin kontrollerini yapmaları, zararlının görülmesi durumunda ise ivedikle İl ve İlçe Müdürlüklerine ulaşılarak zararlının teşhislerinin yapılarak gerekli ilaçlı mücadelenin yapılması ürün kaybının en aza indirilmesi yönünden büyük önem arz etmektedir.

Ergin kelebekler kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler olan, açık kahverenginde bir kelebektir. Vücut uzunluğu 10-12 mm, kanat açıklığı 19-26 mm dir.

 Oval şekilli ve parlak olan yumurta önce şeffaf ve renksiz ise de daha sonra portakal sarısına, larvanın çıkışına yakın griye döner. 2-20 tanesi bir arada bırakılan yumurtalar 0.8 - 1.0 mm. uzunluğundadır.
Birinci dönem larvanın vücut uzunluğu 1.5-2.5 mm., ikinci dönem 3.0 - 5.5 mm, üçüncü dönem 8.0-10.0 mm, dördüncü dönem 9.0 - 12.0 mm. ve son dönem larvanın 18.0 - 25.0 mm.dir. Olgun larva siyaha yakın yeşil renkli olup, sırt ve yanlarında boydan boya uzanan açık ve koyu renkli çizgiler vardır.

Pupa 8-13 mm. uzunluğunda olup, 20 - 70 mm uzunluğunda, 3 - 4 mm genişliğinde silindirik içi ağ ile örülü toprakta bir kokon içinde bulunur.

Kışı pupa kokonu içinde olgun larva olarak toprağın 5 - 7 cm derinliğinde geçirir. İlkbahara girerken pupa olur. Pupa süresi 14-18 gün olup bunun ilk 4 - 5 günü prepupa süresidir. İlk erginler nisan ortalarında uçmaya başlarlar. Gece faal, gündüz hareketsizdirler. Polen tozu ve nektar ile beslenebilen dişiler iki hafta kadar yaşar ve bir dişi 60 - 400 yumurta bırakır. Bu besinleri bulamayanlar iki ay kadar yaşarsa da yumurta bırakamaz. Yumurtalar özellikle Chenopodium sp. (Kazayağı, İştir, Sirken) ve diğer yabancı ot yapraklarının alt yüzüne bırakılır. Yumurta 2 - 10 günde, çoğunlukla 4 - 6 gün sonra açılır. Yumurtadan çıkan larva bu bitkiler üzerinde beslenmeye başlar. 1-2 Gömlek değiştirdikten sonra kültür bitkisine geçer, burada obur bir şekilde beslenerek yaprakların sadece damarlarını bırakır.

Populasyonun yüksek olduğu yerlerde tüm yeşil aksam saldırıya uğrar. Beş dönem geçirdikten sonra olgunlaşan larva pupa dönemini geçirmek üzere toprağa iner. Besin ve iklim şartlarına göre larva dönemi 14 - 22 gün sürmektedir. Bir yılda mevsim şartlarına göre 2-5 ila döl vermektedir.

Üreticilerimizin bu zararlı hakkında daha detaylı bilgi almak üzere İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurmaları önem arz etmektedir.