T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI HAZİRAN AYI FAALİYETLERİMİZ

Yayın Tarihi : 22.07.2022

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

 

Bitkisel Faaliyetler

Amerikan Beyaz Kelebeği İle Mücadele Kapsamında İlaçlamaya Başlandı.

İlimiz Merkez ve ilçelerinde Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele kapsamında Bacillus Thuringiensis var. bakterisi ile köy ortak alanları, mezarlıklar ve meraların ilaçlanmasına başlandı.  İlçe Müdürlüklerimize, çiftçilere, muhtarlara ilaç dağıtımları yapıldı. 2021 yılında İlimizdeki Ziraat odalarının katkıları ile alınan ilaçlama makinesine ilaveten bu yıl Bakanlık katkısıyla alınan yeni makine olmak üzere toplam iki ilaçlama makinesi ile zararlının mücadelesi için ilaçlama çalışmaları devam etmektedir.

 

Tıbbi Aromatik Kekik İle Bölgemiz Değerleniyor Projesi Kapsamında Kekik Fidesi Dağıtımı Gerçekleştirildi.

Proje ile 7 üreticimizin her birine birer dekar olmak üzere toplam 7 dekar alan için 38.300 adet kekik fidesinin dağıtımı ve dikimi yapılmıştır.

 

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri Kapsamında 2022 Yılında İlimizde Uyguladığımız Projelerin Bahçe Kontrolleri Yapıldı.

Düzce İlinde Çeltik  (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi, Genç Çiftçilerimiz ile birlikte Yerli Barbunyada Yenilikçi Uygulamaların Aktarılması Projesi ve Tıbbi Aromatik Kekik İle Bölgemiz Değerleniyor Projesi uygulama bahçeleri kontrol edilerek ürün gelişimi ve yapılması gereken işlemler hakkında projede yer alan çiftçilere bilgilendirme yapılmıştır.

 

Bayilerimiz Denetlendi.

İlimiz Merkez ve İlçelerde bulunan Tohum, Bitki Koruma Ürünleri, Tarım Alet- Makine ve Gübre Bayilerinin denetimine devam edilmiştir.

 

İlimiz Merkez İlçesinde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Denetimleri Yapıldı.

İyi tarım uygulamaları ve organik tarım denetimleri kapsamında satış yerleri ve müteşebbis denetimleri yapılmıştır.

 

Fındık Entegre Mücadele çalışmalarına devam edildi.

Üreticimize uygun çeşit seçimi, tekniğine uygun dikim, fındık hastalık ve zararlıları ve hasat konularında eğitimlere ve yerinde kontrollere devam edilmiştir.

 

Örtü altı Entegre Mücadele kapsamında seralar incelendi.

Seralarda yetiştirilen ürünler incelenmiş, tespit edilen hastalık ve zararlılara bitki koruma ürünleri tavsiye edilmiştir.  Özellikle yaprak bitleri için sarı yapışkan tuzaklar asılmıştır.

           

Mısır Entegre Mücadele çalışmalarına devam edildi.

Üreticimize uygun çeşit seçimi, tekniğine uygun ekim, mısır hastalık ve zararlıları ve hasat konularında eğitimlere ve yerinde kontrollere devam edilmiştir.

 

Fidan ve Süs Bitkileri Üretim Tesisleri İncelendi.

Süs bitkisi ve fidan yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin üretim tesisleri kontrol edilerek hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmıştır.


Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Meralarda otlatma planı takip edildi.

İlimizdeki meraların otlatma planına uygun olarak otlatılıp otlatılmadığının belirlenmesi amacıyla meralar incelenmiştir.

 

Yem bitkileri kontrollerine devam edildi.

İlimizde ekilişi yapılan yem bitkilerinin hasat kontrolleri yapılmıştır.

 

Hayvancılık Faaliyetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2022 yılı haziran ayı içerisinde, 46 köyde 1823 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında sığır brusella aşısı,41 köyde 1080 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı,32 köyde koruyucu olarak 865 adet koyun keçi brusella aşısı uygulanmıştır. Koruyucu olarak 3 mahallede 19 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 35 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

 

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 1251 adet büyükbaş ve 637 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

 

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 122 adet büyükbaş hayvan, 33 adet küçükbaş hayvan, 219 sevk ile 3.393.490 adet kanatlı sevki yapılmıştır. İlimizden diğer illere 18.735 kg karkas sevki yapılmıştır.                  

İlimizde mevcut 2 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 227 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 68.922 kg sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

 

Hayvancılık Desteklemeleri,

2022 yılı Ocak Şubat Dönemi Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 17 üreticiye 1.039 ton süt için 153.942 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı Haziran Dönemi Hayvan Hastalık Tazminat Desteklemesi kapsamında 1 yetiştiriciye 25 küçükbaş hayvan için 59.562 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde Haziran ayı içinde; 28 perakende ve iç su denetimi, 37 adet amatör balıkçılık belgesi ve 12 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir.


Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

797 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.

   

Haziran ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 760, yem satışı yapan işyerlerinde 37 olmak üzere toplam 797 adet denetim yapılmıştır.

 

Alo Gıda 174 hattına gelen 16 şikâyet incelenmiş olup, 14 tanesi olumlu sonuçlanmıştır.

 

60 adet numune alınmıştır. 

Gıda İhracatı için 35, izleme vb. programlar için 18 adet, yem izleme programları için ise 7 adet olmak üzere toplam 60 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerin gelen 9 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır.

 

Gıda ve Yem İşletmelerine 57 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 57' sine işletme kayıt belgesi verilmiştir.

 

İhracat İşlemleri

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Haziran ayı içerisinde ihraç edilen 938 ton 520 kg fındık ve ürünleri için 76 adet, 1.406 ton 355 kg diğer gıda maddeleri için 44 adet, 1.585 ton 625 kg orman ürünleri için 72 adet olmak üzere toplam; 3.930 ton 500 kg, ürün için 192 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir.

 

Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi:

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçmiş etaplarda tamamlanan 6 aylık rutin kontrollerine devam edilmiştir.

14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kırsal Ekonomik Altyapı kapsamında 221 kişinin 1.312.320,57 TL hibe ödemesi bakanlığımıza gönderilmiştir.

2020 yılında Uzman Eller Projesi Kapsamında yatırımcının rutin kontrolleri gerçekleştirildi.

2022 yılı Uzman Eller Projesi kapsamında 1 yatırımcı ile sözleşme imzalanmış olup, toplam proje tutarı 100.000 TL dir. Toplam 9 yatırımcıyla toplam sözleşme imzalanmıştır. Projesini tamamlayan bir yatırımcıya 100.000 TL hibe ödemesi Bakanlığa gönderilmiştir.

 

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımları

Arıcılık Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapılmıştır.

 

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapılmıştır.

 

Üretici Örgütü Çalışmaları

 

İlimizde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatif yöneticilerine yönelik olarak Akçakoca, Çilimli, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka ve Merkez İlçede T.K.K. Olağan Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi olarak katılım sağlanmıştır.

 

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir

2022 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 42 adet satış,  62 adet miras, 18 adet vasıf değişikliği, 1 adet ifraz ve 1 adet yapı izinlendirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 27 adet numune alınmıştır.

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılamasına Dair 2021 Yılı Tebliğ No: 2021/39 kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birinci Dilim Destekleme Ödemesi için İl İcmali Bakanlığa gönderilmiştir. Bu sayede ilimizde faaliyet gösteren 6 Tarım Danışmanı 350 tarımsal işletmeye danışmanlık hizmeti için 156.000 TL ödeme yapılacaktır.

 

Barbunya Projesi Demonstrasyonu

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor projeleri kapsamında ilimizde kadın çiftçilere yönelik uygulanan Barbunya projesi demonstrasyon bahçelerinde hastalık ve zararlı mücadelesi ile çapalama uygulamaları yapılmış olup, bitkiler çiçeklenme dönemine gelmiştir.

 

Doğal Afet Tespit Çalışmaları Yapıldı

İlimizde 26 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel-su baskını ve heyelan afeti nedeniyle İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonları tarafından zarar gören arazilerde çalışmalar yapılmıştır.

 

Sayın Bakanımız İlimiz Afet Bölgesinde İncelemelerde Bulundu.

Tarım ve Orman Bakanımız  Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci, incelemelerde bulunmak için selin vurduğu Düzce'ye geldi. Selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almıştır.  

 

Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verilmiştir.

 

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan Haziran ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderilmiştir.

 

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Bakanlığımız tarafından tarım politikasının planlanması ile maliyet ve satış fiyatlarının sağlıklı tespitinin yapılabilmesi için oluşturulan Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumluları tarafından haftada iki gün olarak zincir/yerel market, komisyoncu ve üreticilerden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmaktadır.

Bu amaçla market fiyat izleme kapsamında 98 ürün, üretici fiyat izleme kapsamında 5 ürün, komisyoncu fiyat izleme kapsamında 55 ürüne ait verilerin girişi yapılmıştır.