T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DÜZCE’DE FINDIK HASAT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayın Tarihi : 1.8.2022

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, yapılan arazi çalışmaları sonucunda Düzce İl genelindeki 2022 yılı fındık hasat tarihlerini açıkladı. Buna göre il genelindeki hasat başlangıç tarihleri;

Sahil  Kesim     (0 - 250 m arası rakım)                 : 13.08.2022

Orta   Kesim    (250 m - 500 m  arası rakım)        : 18.08.2022

Yüksek Kesim  (500 m den yukarı rakım)            : 24.08.2022

olarak belirlendi.

Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Üreticilerimiz tarafından fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır.

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hâkim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterleri.

  • Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları,
  • Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması,
  • Sert meyve kabuğunun 3/4 oranında kızarması ve iç fındığın kendine has sertlik ve tadını alması,
  • Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman meyvelerin 3/4'ünün daldan dökülmesi,

  • Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi.


 

Üreticilerimizin fındık hasadı esnasında dikkat etmesi gereken konular.

Fındığın en iyi hasat edilme şekli dalları silkelemek suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır.
Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir.
Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir.  Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır. İhraç edilen aflatoksinli fındıklar dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle hem sanayicimiz hem de  üreticilerimiz zarar göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülke ekonomimiz zarara uğrayacaktır.
Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir.
Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için açıklanan hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır.
2022 yılı fındık üretim sezonunda tüm çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı bereketli olsun.