T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI TEMMUZ AYI FAALİYETLERİMİZ

Yayın Tarihi : 15.08.2022

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

 

Bitkisel Faaliyetler

Sarmalık Lahana İle Çiftçilerimiz Kazanıyor Projemiz Kapsamında Sarmalık Lahana Fideleri Dağıtıldı.

Projede yer alan 15 çiftçimizin her birine birer dekar olmak üzere toplam 15 dekar alan için 30.000 adet sertifikalı sarmalık lahana çeşidi fidenin dağıtımı yapılmıştır.

 

Düzce İlinde Çeltik  (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi Kapsamında Çeltik Bahçelerinin Kontrolü Yapıldı.

Projede yer alan çeltik alanlarının kontrolü yapıldı. Doğru uygulamaların titizlikle takip edilmesi gerektiği konusunda üreticiler bilgilendirildi. Çeltik Entegre Mücadele Kapsamında yabancı ot kontrolü çalışmaları kontrol edildi, doğru uygulamalar konusunda üreticiler yerinde bilgilendirilmiştir.

 

Şeker Pancarı Ekim Alanlarının Kontrolleri Yapıldı.

Şeker pancarı ekim alanlarında bahçeler kontrol edilmiş olup çiftçiler yabancı ot kontrolü konusunda bilgilendirilmiştir.

 

Örtü altı Entegre Mücadele kapsamında seralar incelendi.

Seralarda yetiştirilen ürünler incelendi, tespit edilen hastalık ve zararlılara bitki koruma ürünleri tavsiye edilmiştir.

 

İlimiz İçin Bakanlığımız Tarafından Desteklenen Barbunya, Kekik ve Sarmalık Lahana Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri İle İlgili Çalışmalar Yürütüldü.

Projelerimiz kapsamında kurulan 27 dekar barbunya, 7 dekar kekik ve 15 dekar sarmalık lahana bahçesinin kontrolleri yapılmıştır.

 

Bayilerimiz denetlendi.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan Bitki Koruma Ürünleri, Tarım Alet ve Makineleri, Tohum ve Gübre Bayilerinin denetimine devam edilmiştir.

 

Fidan Pazar Satış Kontrolleri Yapıldı.

Pazar yerlerindeki fidan satışları, teknik personeller tarafından kontrol edilmiştir.


Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Meralarda otlatma planı takip edildi.

İlimizdeki meraların otlatma planına uygun olarak otlatılıp otlatılmadığının belirlenmesi amacıyla meralar incelenmiştir.

 

Yem bitkileri kontrollerine devam edildi.

İlimizde ekilişi yapılan yem bitkilerinin hasat kontrolleri yapılmıştır.

 

Hayvancılık Faaliyetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2022 yılı Temmuz ayı içerisinde, 24 köyde 635 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında brusella aşısı, 2 köyde 100 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı 6 köyde 600 adet küçükbaş hayvana koyun keçi brusellozu koruyucu olarak uygulanmıştır. Koruyucu olarak 8 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 45 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

 

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 175 adet büyükbaş ve 511 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

 

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 74 adet büyükbaş hayvan, 68 adet küçükbaş hayvan, 176 sev ile 2903610 adet kanatlı sevki ve 14949 adet arı sevki yapılmıştır. İlimizden diğer illere 21.600 kg karkas et sevki yapılmıştır.

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 88 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 29.158 kg sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

 

Hayvancılık Desteklemeleri;

2022 yılı Temmuz Hayvan Hastalık Tazminat Desteklemesi kapsamında 1 yetiştiriciye 12 küçükbaş hayvan için 25.281 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

2022 Mart Süt Desteklemesi kapsamında 16 üreticiye 500 ton süt için 353.609 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde Haziran ayı içinde; 30 perakende ve iç su denetimi, 6 adet amatör balıkçılık belgesi ve 26 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir.


Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

500 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.

Temmuz ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 484, yem satışı yapan işyerlerinde 16 olmak üzere toplam 500 adet denetim yapılmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 20 şikâyet incelenmiş olup, 20 tanesi olumlu sonuçlanmıştır.

 

52 adet numune alınmıştır. 

Gıda İhracatı için 31, izleme vb. programlar için 19 adet, yem izleme programları için ise 2 adet olmak üzere toplam 52 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerin gelen 18 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır.

 

Gıda ve Yem İşletmelerine 44 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 44' üne işletme kayıt belgesi verilmiştir.

 

İhracat İşlemleri

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Temmuz ayı içerisinde ihraç edilen 896 ton 664 kg fındık ve ürünleri için 60 adet, 1.397 ton 108 kg diğer gıda maddeleri için 31 adet, 1.156 ton 077 kg orman ürünleri için 51 adet olmak üzere toplam; 3.449 ton 849 kg, ürün için 142 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir.


Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi:

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçmiş etaplarda tamamlanan 6 aylık rutin kontrollerine devam edilmiştir.

14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 4 yatırımcı ile sözleşme imzalanmıştır. Toplam proje tutarı 5.360.109 TL olup, 2.689.118 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

 14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekler Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımları kapsamında 139 kişinin makine ekipman tespiti yapılarak 825.359,04 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 360 kişinin hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar makine alımlarına devam etmektedir.

2020 yılında Uzman Eller Projesi Kapsamında uygulanan projelerin rutin kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı uygulanmaya başlanan Uzman Eller Projesi kapsamında Projesini tamamlayan üç yatırımcıya 251.415,24 TL TL hibe ödemesi bakanlığa gönderilmiştir.

 

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımları

Arıcılık Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapılmştır.

 

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapılmıştır.


Üretici Örgütü Çalışmaları

İlimizde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatif yöneticilerine yönelik olarak Akçakoca, Yığılca ve Merkez İlçede T.K.K. Olağan Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi olarak katılım sağlanmış olup Genel Kurul Bilgilerinin TBS sistemine girilmesine devam edilmektedir.

 

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir

2022 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 27 adet satış,  50 adet miras, 13 adet vasıf değişikliği, 1 adet ifraz ve 4 adet yapı izinlendirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 17 adet numune alınmıştır.


İl Hasar Tespit Çalışmaları Yapıldı

İlimiz genelinde 26 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel - su baskını ve heyelan afetinde zarar gören üreticilerin; tarım arazileri, tarımsal ürünleri, ekilişleri, hayvansal varlıkları, tarımsal tesisleri ve tarım aletlerinde oluşan hasara ilişkin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır.

 

2022 Yılı Fındık Hasadı Başlangıç Tarihleri Belirlendi

Müdürlüğümüz tarafından fındık bahçelerinde yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde İlimiz genelinde 2022 yılı fındık ürününe ait hasat başlangıç tarihleri belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre ilimizde sahil kuşakta (rakım; 0-250 m) 13 Ağustos 2022, orta kuşakta (rakım; 250-500 m)  18 Ağustos 2022 ve yüksek kuşakta (rakım; 500 m ve üzeri) 24 Ağustos 2022 tarihlerinde fındık hasadına başlamanın verim ve kalite açısından uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Eğitim Çalışmaları yapıldı

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Portalı kullanımının yaygınlaştırılması için İlçe/Şube Müdürlüklerimiz tarafından Ditap Eğitim Çalışmaları yapılmış olup, 2022 yılı itibari ile 2. çeyrekte (Nisan, Mayıs ve Haziran ayları) Eğitim çalışmalarının gerçekleşme değerleri bakanlığa bildirilmiştir.

 

Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verilmiştir.

 

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan Temmuz ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderilmiştir.

 

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Bakanlığımız tarafından tarım politikasının planlanması ile maliyet ve satış fiyatlarının sağlıklı tespitinin yapılabilmesi için oluşturulan Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumluları tarafından haftada iki gün olarak zincir/yerel market, komisyoncu ve üreticilerden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmaktadır.

Bu amaçla market fiyat izleme kapsamında 98 ürün, üretici fiyat izleme kapsamında 5 ürün, komisyoncu fiyat izleme kapsamında 55 ürüne ait verilerin girişi yapılmıştır.