T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİMİZ

Yayın Tarihi : 27.09.2022

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıklandı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

Bitkisel Faaliyetler

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Ödeme İcmali Bakanlığımıza Gönderildi.

İlimizde 33 çiftçiye 737,691 dekar destekleme alanı için 17.704,58 TL 2022 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği icmali ödenmesi için Bakanlığımıza gönderildi ve Bakanlığımızca üreticilerimize ödemesi yapıldı.

 

Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısının 2. Döl Mücadelesi tamamlandı.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının popülasyonunun yoğun olduğu alanlarda ilaçlama yapılarak tamamlandı.

 

Düzce İlinde Çeltik  (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi Kapsamında Çeltik Bahçelerinin Kontrolü Yapıldı.

Projede yer alan çeltik alanlarının kontrolü yapıldı. Doğru uygulamaların titizlikle takip edilmesi gerektiği konusunda üreticiler bilgilendirildi. Çeltik Entegre Mücadele Kapsamında yabancı ot kontrolü çalışmaları kontrol edildi, doğru uygulamalar konusunda üreticiler yerinde bilgilendirildi.

 

İlimiz İçin Bakanlığımız Tarafından Desteklenen Barbunya, Kekik ve Sarmalık Lahana Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri İle İlgili Çalışmalar Yürütüldü.

Genç Çiftçilerimiz ile birlikte Yerli Barbunyada Yenilikçi Uygulamaların Aktarılması Projesi ile İlimiz genelinde kurulan 27 dekar barbunya, Tıbbi Aromatik Kekik İle Bölgemiz Değerleniyor Projesi ile kurulan 7 dekar kekik ve Sarmalık Lahana İle Çiftçilerimiz Kazanıyor Projesi ile kurulan 15 dekar sarmalık lahana bahçesinin kontrolleri yapıldı.

 

Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı Kapsamında Numuneler Alındı.

Hasat öncesi pestisit denetimi programı kapsamında domates, biber ve hıyardan 2 şer adet numune alınarak analize gönderildi. Analiz sonucunda pestisit kalıntısına rastlanmadı.

 

İyi Tarım Uygulamaları denetimi yapıldı.

İlimiz Kaynaşlı İlçesi Çakırsayvan ve Çatalcam Köylerinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında bireysel sertifikasyona sahip olan 36 çiftçimizin denetimleri yapıldı.

 

Organik Tarım denetimleri yapıldı.

İlimiz Yığılca, Akçakoca, Gölyaka ve Merkez İlçelerinde Organik Tarım kapsamında bireysel ve grup sertifikasyonuna sahip olan 58 çiftçimize ve 1 organik tarım ürünü satan işletmeye denetimler yapıldı.

 

Organik Tarım Birimi Toplantısı Düzenlendi.

2022 yılının 3. organik tarım birimi toplantısı düzenlenerek organik tarım ile ilgili konular değerlendirildi.

 

2022 Yılı Organik Tarım Numune Programı Kapsamında Numuneler Alındı.

İlimiz için Bakanlığımızca 2022 yılında organik tarım numune programına alınan fındık ürünü için organik tarım üretim yerlerinden ve satış noktasından toplam 25 adet numune alındı. Analiz sonucunda pestisit kalıntısına rastlanmadı.

 

Örtüaltı Entegre Mücadele Kapsamında Seralar İncelendi.

Seralarda yetiştirilen ürünler incelendi, tespit edilen hastalık ve zararlılara bitki koruma ürünleri tavsiye edildi.

 

Fındıkta Entegre Mücadele Kapsamında Survey Çalışmaları Yapıldı.

Fındıkta Entegre Mücadele kapsamında Fındık zararlıları ile mücadele zamanının tespiti amacıyla fındık bahçelerinde külleme hastalığı, kahverengi ve yeşil kokarca survey çalışmasına devam edildi.

 

Bayilerimiz denetlendi.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan Bitki Koruma Ürünleri, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri, Tohum ve Gübre Bayilerinin denetimine devam edildi.


Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Meralarda otlatma planı takip edildi.

İlimizdeki meraların otlatma planına uygun olarak otlatılıp otlatılmadığının belirlenmesi amacıyla meralar incelendi.

 

Yem bitkileri kontrollerine devam edildi.

İlimizde ekilişi yapılan yem bitkilerinin hasat kontrolleri yapıldı.


Hayvancılık Faaliyetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2022 yılı Ağustos ayı içerisinde, 16 köyde 382 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında brusella aşısı, 3 köyde 165 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı 10 köyde 382 adet büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease aşısı koruyucu olarak uygulanmıştır. Koruyucu olarak 8 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadı ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapıldı.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 40 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alındı ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

 

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

 İlimizdeki 1.734 adet büyükbaş ve 674 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

 

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 52 adet büyükbaş hayvan, 49 adet küçükbaş hayvan, 226 sevk ile 3.330.849 adet kanatlı sevki ve İlimizden diğer illere 17.348 kg karkas et sevki yapıldı.                  

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 131 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 38.067 kg sağlıklı etin tüketime sunulması sağlandı.

 

Hayvancılık Desteklemeleri;

2021 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında 2.879 yetiştiriciye 4.765 buzağı için toplam 1.879.666 TL destekleme işlemi gerçekleştirildi.

2022 yılı Nisan-14 Mayıs Dönemi Çiğ Süt Desteklemesi Kapsamında 22 üreticiye 813 ton süt için toplam 563.868 TL destekleme işlemi gerçekleştirildi.

Hayvan Hastalık Tazminat Desteklemesi kapsamında 12 yetiştiriciye 19 büyükbaş hayvan için toplam 450.023 TL destekleme işlemi gerçekleştirildi.

 

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde Ağustos ayı içinde; 22 perakende ve iç su denetimi, 9 adet amatör balıkçılık belgesi ve 39 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlendi.


Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

639 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi.

Ağustos ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 605, yem satışı yapan işyerlerinde 34 olmak üzere toplam 639 adet denetim yapıldı.

 

Ağustos ayı içerisinde 3 gıda işletmesine hijyen esaslarına aykırılıktan 49.688, 1 gıda işletmesine onaysız üretim yapmaktan 41.246 TL  idari para cezası uygulandı.

Alo Gıda 174 hattına gelen 21 şikâyet incelenmiş olup olumlu sonuçlandı.

 

49 adet numune alındı.

Gıda İhracatı için 18, izleme vb. programlar için 17 ve yem izleme programları için 14 adet olmak üzere toplam 49 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numuneleri ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerden gelen 28 tanesinin sonuçları uygun çıktı.

 

Gıda ve Yem İşletmelerine 46 adet kayıt belgesi verildi.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 46' sına işletme kayıt belgesi verildi.

 

İhracat İşlemleri

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Ağustos ayı içerisinde ihraç edilen 768 ton 594 kg fındık ve ürünleri için 44 adet, 915 ton 354 kg diğer gıda maddeleri için 32 adet, 1.654 ton 576 kg orman ürünleri için 59 adet olmak üzere toplam; 3.338 ton 524 kg, ürün için 135 adet ihracat sertifikası düzenlendi.


Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi:

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçmiş etaplarda tamamlanan 6 aylık rutin kontrollerine devam edildi.

14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında sözleşme imzalayan yatırımcıların proje takiplerine devam edildi.

14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekler Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımları kapsamında 41 kişinin makine ekipman tespiti yapılarak 284.288,63 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Toplamda 401 kişinin hibe ödemesi gerçekleştirildi.

2020 yılında Uzman Eller Projesi Kapsamında uygulanan projelerin rutin kontrolleri gerçekleştirildi.

2022 yılı uygulanmaya başlanan Uzman Eller Projesi kapsamında Projesini tamamlayan 1 yatırımcıya 100.000 TL hibe ödemesi bakanlığa gönderildi.

 

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımları

Arıcılık Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapıldı.

 

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri

Küçükbaş, Büyükbaş Hayvancılık Makine Ekipman Desteklemeleri kapsamında verilen makine ekipman kontrolleri yapıldı.

 

Üretici Örgütü Çalışmaları

İlimizde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatif yöneticilerine yönelik olarak Akçakoca ve Kaynaşlı İlçesinde T.K.K. Olağanüstü Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi olarak katılım sağlandı.

 

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirildi

2022 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 63 adet satış, 133 adet miras, 20 adet vasıf değişikliği, 2 adet ifraz ve 4 adet yapı izinlendirme işlemi sonuçlandırıldı.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 17 adet numune alındı.

 

Barbunya Demonstrasyon Bahçesinde Teknik İncelemeler Yapıldı

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor programı kapsamında İlimiz, Köprübaşıömerefendi Köyünde tesis edilen barbunya bahçesinde teknik incelemeler yapıldı.

 

Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verildi.

 

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan Ağustos ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderildi.

 

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Bakanlığımız tarafından tarım politikasının planlanması ile maliyet ve satış fiyatlarının sağlıklı tespitinin yapılabilmesi için oluşturulan Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumluları tarafından haftada iki gün olarak zincir/yerel market, komisyoncu ve üreticilerden alınan verilerin sisteme girişleri yapıldı.

Bu amaçla market fiyat izleme kapsamında 98 ürün, üretici fiyat izleme kapsamında 5 ürün, komisyoncu fiyat izleme kapsamında 55 ürüne ait verilerin girişi yapıldı.